PyIActiveScriptDebug.EnumCodeContextsOfPosition

EnumCodeContextsOfPosition(dwSourceContext, uCharacterOffset, uNumChars)

Description of EnumCodeContextsOfPosition.

Parameters

dwSourceContext : int

Description for dwSourceContext

uCharacterOffset : int

Description for uCharacterOffset

uNumChars : int

Description for uNumChars